Uncategorized

WAT is een taalontwikkelingsstoornis?

Volgens internationaal wetenschappelijk onderzoek (Tomblin e.a. 1997) komt TOS voor bij vijf tot zeven procent van alle schoolgaande kinderen. Dat betekent dat er in iedere schoolklas minstens één, maar vaker twee kinderen met een TOS zitten. Toch zijn er nog veel leerkrachten die nog nooit een kind met een TOS in de klas hebben gehad.… 

Als je het woord verdriet niet kent, hèb je geen verdriet maar bèn je verdriet!

Mijn tips om de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen met TOS te stimuleren. Je hebt de emotie woorden nodig om emoties te; Herkennen Er iets van te vinden Te reguleren Te bedenken dat een ander je emotie ziet Te bedenken dat een ander iets van je emotie vindt Te bedenken dat een ander ook emoties… 

Dankbaar

Enige tijd geleden las ik een bericht op LinkedIn waarin iemand vertelde dat zij iedere dag voor zichzelf opschreef waarvoor zij dankbaar was. Dat paste ze ook regelmatig toe in haar schoolklas en raadde anderen aan om ook eens aan kinderen te vragen waar zij dankbaar voor zijn. Dus paste ik dat direct toe en… 

Webinar

Gistermiddag mocht ik voor het eerst een Webinar verzorgen! In het kantoor van mijn uitgeefster Susanna Florie en met haar ondersteuning bij het verzamelen van de vragen uit de chat, mocht ik mijn verhaal delen met het Ambulante Team van Auris Rotterdam. Op wat technische mankementen na werd het een succesvolle Webinar. Het is wel… 

Het nieuwe normaal

Aan het begin van de zomervakantie is het in ons gezin altijd even wennen aan het nieuwe normaal. Het wegvallen van de regelmaat van een schoolweek zorgt de eerste weken van de vakantie voor instabiliteit. Langzaam neemt het nieuwe ritme de overhand en geeft het ontbreken van schoolstress rust. Het nieuwe normaal doet zijn intreden!… 

Gebarentaal en TOS

De laatste tijd is er veel aandacht voor de gebarentolk die tijdens de persconferenties van de minister president over het corona virus prominent in beeld is. Een heel goed ding waar hard voor gevochten is door vele partijen vanuit de auditief beperkten wereld. Wijzelf zijn niet auditief beperkt maar genieten evengoed van de gebarentolk. Wij… 

TOS of ASS

Taalontwikkelingsstoornis of Autisme Spectrum Stoornis Mijn zoon heeft een taalontwikkelingsstoornis en met grote regelmaat krijg ik de vraag of mijn zoon geen ASS heeft. Deze vraag wordt mij gesteld door leerkrachten, door jeugdzorgprofessionals of gewoon door andere ouders. TOS en gedrag Toen onze zoon net twee jaar was werd bij hem de diagnose TOS gesteld.… 

Reacties op Vechten voor mijn kind met een TOS

Er komen steeds meer reacties op mijn boek binnen. Hieronder een reactie van een onderwijsprofessional en een reactie van een ouder. Beste Heleen, Hierbij mijn recensie m.b.t. het boek. Lekker leesbaar, veel bruikbare inhoudelijke informatie. Zeker een aanrader voor veel onderwijscollega’s en ketenpartners. Ik voelde me al lezende sterk meegenomen in de worsteling binnen jullie…