Ga naar de inhoud

Heleen Gorter

Ervaar TOS

De Whatsapp berichten op mijn telefoon scrol ik door. Hier en daar beantwoord ik er een. Vervolgens tik ik Facebook aan terwijl ik op mijn oortjes een gesprek hoor. Ik betrap mijzelf erop dat ik afgeleid ben. Ik hoor mij te concentreren op de meeting die ik online bijwoon. En nadat ik mijn telefoon wegleg… Lees verder »Ervaar TOS

WAT is een taalontwikkelingsstoornis?

Volgens internationaal wetenschappelijk onderzoek (Tomblin e.a. 1997) komt TOS voor bij vijf tot zeven procent van alle schoolgaande kinderen. Dat betekent dat er in iedere schoolklas minstens één, maar vaker twee kinderen met een TOS zitten. Toch zijn er nog veel leerkrachten die nog nooit een kind met een TOS in de klas hebben gehad.… Lees verder »WAT is een taalontwikkelingsstoornis?

Als je het woord verdriet niet kent, hèb je geen verdriet maar bèn je verdriet!

Mijn tips om de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen met TOS te stimuleren. Je hebt de emotie woorden nodig om emoties te; Herkennen Er iets van te vinden Te reguleren Te bedenken dat een ander je emotie ziet Te bedenken dat een ander iets van je emotie vindt Te bedenken dat een ander ook emoties… Lees verder »Als je het woord verdriet niet kent, hèb je geen verdriet maar bèn je verdriet!

Dankbaar

Enige tijd geleden las ik een bericht op LinkedIn waarin iemand vertelde dat zij iedere dag voor zichzelf opschreef waarvoor zij dankbaar was. Dat paste ze ook regelmatig toe in haar schoolklas en raadde anderen aan om ook eens aan kinderen te vragen waar zij dankbaar voor zijn. Dus paste ik dat direct toe en… Lees verder »Dankbaar

Het nieuwe normaal

Aan het begin van de zomervakantie is het in ons gezin altijd even wennen aan het nieuwe normaal. Het wegvallen van de regelmaat van een schoolweek zorgt de eerste weken van de vakantie voor instabiliteit. Langzaam neemt het nieuwe ritme de overhand en geeft het ontbreken van schoolstress rust. Het nieuwe normaal doet zijn intreden!… Lees verder »Het nieuwe normaal

Gebarentaal en TOS

De laatste tijd is er veel aandacht voor de gebarentolk die tijdens de persconferenties van de minister president over het corona virus prominent in beeld is. Een heel goed ding waar hard voor gevochten is door vele partijen vanuit de auditief beperkten wereld. Wijzelf zijn niet auditief beperkt maar genieten evengoed van de gebarentolk. Wij… Lees verder »Gebarentaal en TOS

TOS of ASS

Taalontwikkelingsstoornis of Autisme Spectrum Stoornis Mijn zoon heeft een taalontwikkelingsstoornis en met grote regelmaat krijg ik de vraag of mijn zoon geen ASS heeft. Deze vraag wordt mij gesteld door leerkrachten, door jeugdzorgprofessionals of gewoon door andere ouders. TOS en gedrag Toen onze zoon net twee jaar was werd bij hem de diagnose TOS gesteld.… Lees verder »TOS of ASS

Boekpresentatie

Afgelopen zaterdag, 1 februari, was de presentatie van mijn boek ‘Vechten voor mijn kind met een TOS’ Familie, vrienden en belangstellenden waren hierbij aanwezig. Wat is het toch fijn om omringd te worden door allemaal lieve mensen. Mooie woorden werden er gesproken door mijn uitgeefster Susanna Florie van uitgeverij Leessst. Het eerste boek heb ik… Lees verder »Boekpresentatie