‘Vechten voor mijn kind met een TOS’ één jaar!

Precies een jaar geleden kwam mijn boek ‘Vechten voor mijn kind met een TOS’ uit en wat is er veel gebeurd in dat jaar.

Ik zou op verschillende congressen mijn verhaal vertellen en mijn boek verkopen, maar toen kwam corona. Na een korte dip raapte ik mijzelf bij elkaar en heb ik mij op social media gestort. Een hele uitdaging en heel succesvol want de eerste druk was in een half jaar uitverkocht en de teller staat nu al weer op zeshonderd verkochte boeken! Mede dankzij lovende recensies in diverse vakbladen. Maar daar is het niet bij gebleven, naast de verkoop van mijn boek heb ik nog heel veel andere dingen gedaan.

Zo zijn er de onderzoeken waar ik aan bijdraag. Nog vlak voor de eerste lock-down was het promoveren van Neeltje van den Bedem met haar EmoTOS onderzoek. Ik heb in de klankbord groep van dit onderzoek gezeten en word zelfs genoemd in haar proefschrift ‘speciale dank aan Heleen Gorter voor het delen van haar verhaal en de veelvuldige herinneringen aan de noodzaak van dit onderzoek.’ Bovendien heeft Neeltje het voorwoord van mijn boek geschreven.

Diverse bijeenkomsten van het COMPLETE onderzoek van de Hogeschool Utrecht werden online voortgezet. Het is mooi dat binnen dit onderzoek de inbreng van ouders zo ontzettend gewaardeerd wordt. Samen met Inge Klatte heb ik op het NVLF congres een presentatie over dit onderzoek mogen verzorgen.

In juni is het Deelkrachtonderzoek Toegankelijkheid ZG gestart waar ik samen met Marleen van der Vorst en Kelly Thijssen aan bijdraag. Tot nu toe hebben wij onze cliëntreizen in kaart gebracht. Onder de deskundige leiding van Jet Isarin en Iris Manders hebben we de knelpunten geïdentificeerd en binnenkort verschijnen er door ons gemaakte filmpjes waarin we ons reis verwoorden en door middel van vragenlijsten ervaringen van andere ouders hopen te ontvangen.

Met Elif Borucu, Richard Burne en Selma Posthumus heb ik een opzet gemaakt voor het Krachtteam. Het Krachtteam heeft als doel om een platform voor ouders te zijn én de koppeling te vormen tussen ouders en Deelkracht onderzoeken.

Voor oudervereniging FOSS heb ik de workshop ‘Mijn kind gaat naar het VO’ opnieuw verzorgd en mijn nieuwe contacten bij oudervereniging Balans hebben al geleid tot een Webinar over TOS voor hun leden.

Verder heb ik diverse lezingen en Webinars voor Ambulante diensten gegeven en een gastles voor eerstejaars logopedie studenten van de HU mogen verzorgen.

In alle kranten van het Media Huis heeft een twee pagina’s groot artikel over TOS gestaan en ook in een lokale krant heeft een artikel gestaan. Bij de lokale radio heb ik twee uur lang over TOS mogen vertellen. Bovendien heb ik meegewerkt aan de reportage ‘Jouw kennismaking met TOS’ van Joost Hattink en heeft Marita Teunisse een podcast met mij opgenomen voor haar site DigiTAAL speciaal. Ook heb ik het afgelopen jaar heel veel interessante gesprekken gevoerd met professionals die zich inzetten voor kinderen en jongeren met TOS.

Laat ik vooral niet alle ouders vergeten die ik afgelopen jaar gesproken heb, zij zijn het die mij de motivatie geven om door te gaan met mijn werk. TOS MOET BEKENDER WORDEN!

Voor de komende tijd staan er mooie dingen in de planning. Ik geef een Webinar speciaal voor logopedistenen ik organiseer samen met Richard Burne een ouderbijeenkomst waar Jet Isarin en Constance Vissers meer vertellen over innerlijke taal en in gesprek gaan met ouders. Op een MBO school mag ik een gastles verzorgen voor aankomend onderwijs assistenten en ik ben met diverse ambulante diensten en vakverenigingen in gesprek over Webinars en of lezingen. Het Deelkracht onderzoek loopt door net zoals het COMPLETE onderzoek en ik blijf mij hard maken voor een ouderbrochure van het EmoTOS onderzoek. Ook ben in voorzichtig begonnen met een vervolg op mijn boek over onze ervaringen met het voortgezet onderwijs.

De samenwerking met ouderverenigingen Balans en FOSS wordt voortgezet en ik hoop dat er ook een mooie samenwerking met Simea komt.

Ik zit vol met ideeën om er samen met mijn oude en nieuwe contacten een mooi jaar van te maken, want alleen samen zetten we #TOSopdekaart.