Ga naar de inhoud

Passend onderwijs?

‘Ik word stil, trek mij terug en praat met niemand meer. Zo ben ik niet, zo wil ik niet zijn. Ik stop met deze opleiding.’

Zo opende mijn zoon in januari 2023 het overleg op zijn MBO 4 opleiding waar hij in het tweede jaar zat. Wat was ik trots dat hij zo mooi onder woorden bracht wat hij voelde en dat hij zo een overwogen besluit nam.

Maar eerlijk? Als hij dit niet had besloten had de school zijn opleiding stop gezet. Er was grote twijfel over de zelfstandigheid van mijn zoon en zijn stage ging hij sowieso niet halen. In eerdere gesprekken hadden wij al het gebrek aan passend onderwijs besproken, maar daar kon de school niets aan veranderen zeiden ze. Wel konden ze mijn zoon van de opleiding sturen.

Mijn zoon heeft een TOS, taalontwikkelingsstoornis en hoewel je dat niet meer hoort aan zijn gesproken taal heeft hij wel degelijk last van de gevolgen van zijn TOS. Hij heeft, net als heel veel jongeren met TOS, een klein werkgeheugen, een trage informatieverwerkingssnelheid, veel problemen met executieve functies zoals, plannen, organiseren, beginnen, volhouden, overzien, reflecteren et cetera en het is voor hem erg lastig een hulpvraag te stellen. Daarbij heeft hij ook net zoals veel jongeren met TOS een goed IQ.

Ze adviseerde hem een MBO 2 opleiding te gaan volgen. Dat zou hij misschien wel redden.
Vanuit mijn deelname aan diverse onderzoeken naar TOS ken ik vele ervaringsdeskundigen en hun ervaringen met het MBO. Veelal waren zij ook op MBO 4 niveau gestart en via MBO 3 op MBO 2 terecht gekomen. En veelal hebben zij het MBO 2 met een theorie certificaat verlaten, zonder diploma en startkwalificatie dus, maar wel met een bak aan negatieve ervaringen.

En daarmee rijst bij mij de vraag ‘hoe passend is het huidige onderwijs eigenlijk?’ Want onze minister wil zo graag dat iedereen een startkwalificatie haalt zodat iedereen een goede start maakt op de arbeidsmarkt. Maar als het MBO deze studenten vervolgens wegstuurt omdat ze niet voldoen aan de eisen van het MBO, lees het MBO niet de ondersteuning en begeleiding kan bieden die nodig is, dan worden deze studenten maar afgeschreven? Hoeven zij niet goed gekwalificeerd de arbeidsmarkt te betreden?